Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe

Aquesta és la millor guia de treball del moment. Recentment publicada supera en qualitat a les guies existents fins ara al mercat. També és la més extensa en àrea i nombre d'espècies cobertes.

Autors: Klaas-Douwe B Dijkstra, Richard Lewington

Editorial: British Wildlife Publishing

 

The Dragonflies of Europe

Fins fa molt poc la principal guia de treball ara superada per la de Klaas. De totes maneres un llibre imprescindiple per completar una biblioteca odonatològica.

Autor: R.R. Askew

Editorial: Harley Books

 

Libellules. Guide d'identification des libellules de France, d'Europe septentrionale et centrale.

Una petita guia amb espècies del centre d'Europa. Un bon complement a les guies de més amunt, ja que les claus són molt bones i ajuden a identificar algunes espècies problemàtiques.

Autors: Arne Wendler i Johann-Hendrik NuB

Editorial: Société française d'odonatologie