Bases de dades d'Oxygastra

El grup Oxygastra està recollint totes les seves observacions en una base de dades online, és a dir una base de dades accessible per internet. Els usuaris autoritzats poden afegir dades i consultar totes les dades. Els usuaris convidats només poden accedir a veure aquelles dades que han estat publicades.

Per recollir les dades de camp d'aquestes aplicacions us recomanem utilitzar aquesta fitxa de camp:

Fitxa de camp

Entrada de dades

Consulta de dades

 

Mapes interactius

Avui en dia és relativament sencill aprofitar Google Maps per mostrar informació georeferenciada d'una base de dades, i això ho estem aprofitant el grup Oxygastra.

De moment es poden fer consultes molt simples, com un llistat de localitats de la base de dades on es diferencia aquelles que tenen cites d'odonats i aquelles que no, però properament també es podran consultar llistats d'espècies i altres informacions.

Mapa de localitats